Slovensky sk
English en

 

Možnosti a využitie psychosomatickej medicíny a Metóda One – Brain

 

Možnosti a  využitie psychosomatickej medicíny a Metóda One – Brain

V dnešnej dobe má čoraz viac ľudí potrebu prevziať starostlivosť a väčšiu zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Mnohí si uvedomujú, že ich choroby a zdravotné problémy môžu mať i hlbší význam a sú ochotní zamyslieť sa nad symbolikou, zmyslom a psychosomatickým pôvodom ich ochorenia.  

Základy psychosomatickej liečby                             

Psychosomatika je jedným zo smerov modernej medicíny, ktorý zdôrazňuje  celostný teda holistický prístup k starostlivosti o zdravie jednotlivca. Psychosomatická medicína vníma fyzické telo ako indikátor – zrkadlo toho, čo sa deje v našom vnútri. Nespracované emócie, potlačené pocity a najrôznejšie strachy sa v tele prejavujú čiže somatizujú ako fyzický problém, choroba. Náš zdravotný stav do veľkej miery ovplyvňuje aj to akým spôsobom zvládame a prežívame náročné životné situácie a výzvy. Ďalším faktorom ktorý významne prispieva ku  vzniku ochorenia  je všade prítomný stres – výdobytok uponáhľanej doby a moderného životného štýlu.

Samotný názov psychosomatika je zložený zo slova psyché – duša  a  soma – telo. Prostredníctvom choroby nás telo učí  a zároveň núti k úprimnosti k sebe samému. Choroba nám teda ponúka príležitosť k načúvaniu a zamysleniu sa nad tým čo sa deje v našom vnútri a v našom živote. Vedie nás k tomu, aby sme si uvedomili v ktorej životnej oblasti vnímame, že nemáme možnosť slobodnej voľby a moci nad tým čo sa v našom živote deje (zažívame bez-mocnosť čiže ne-moc).

Zmyslom a poslaním psychosomatiky a kľúčom k uzdraveniu je pochopenie symboliky choroby. Psychosomatika ponúka trpiacemu  príležitosť aby sa zamyslel a uvedomil si svoje vnútorné konflikty (na mentálnej, emocionálnej alebo duševnej úrovni) a obmedzujúce  myšlienkové vzorce, návyky a presvedčenia, ktoré mu nedovoľujú viesť naplnený život.  

Metóda One – Brain a práca s psychosomatickou príčinou ochorenia

S pomocou metódy One – Brain je možné účinne a efektívne pracovať s psychosomatickou príčinou fyzického ochorenia. Samotný proces odblokovania je pomerne jednoduchý a môže ho bez problémov absolvovať takmer každý.

Na samom začiatku je potrebné aby si klient uvedomil - reflektoval na to ako sa momentálne cíti a čo sa skutočne deje v jeho vnútri a  v jeho živote. Na to nám slúži barometer správania s pomocou ktorého dokážeme jednoducho a jasne určiť a pomenovať emócie ktoré prežívame v súvislosti s našim problémom. Pomocou kinezioligického - svalového testu (biofeedbacku) sa na  barometri identifikuje primárna – prioritná emócia. Práve táto emócia je kľúčom k  pochopeniu a vyriešeniu konfliktu v našom vnútri.

Pre hlbšie pochopenie psychosomatickej príčiny je dôležité aby sme si počas sedenia uvedomili, že to ako sa momentálne cítime je do veľkej miery ovplyvňované tým čo sme zažili v minulosti. Od raného detstva sme si na základe vlastných životných skúseností a zážitkov postupne vytvárali systém presvedčení, ktorý je uložený v  podvedomej mysli. Na systém presvedčení sa môžeme pozerať ako na súbor vnútorných programov a právd o tom ako funguje svet. Jeho súčasťou je aj obraz, alebo predstava ktorú máme o sebe samom. Na základe tohto obrazu - vnútorného presvedčenia dnes reagujeme, myslíme a konáme určitým veľmi svojským a pre nás charakteristickým spôsobom.   

Známy vedec a svetoznámy spisovateľ Dr. Bruce Lipton tvrdí, že až 95 percent každodenných aktivít je založených práve na týchto podvedomých programoch. Žiaľ ich prevažnú väčšinu tvoria deštruktívne – obmedzujúce vzorce, obrazy a presvedčenia. Počas sedenia dokážeme tieto podvedomé vzorce identifikovať, pochopiť a hlavne ich zmeniť. Vďaka tomu máme príležitosť uvedomiť si symboliku a  význam nášho ochorenie (ne-moci)  a môžeme si znovu  navrátiť a uchopiť  svoju vnútornú silu, autoritu a moc.   

Dnes máme možnosť nechať sa inšpirovať množstvom ľudí ktorí sa dokázali vyliečiť zo závažných zdravotných problémov. A to hlavne vďaka tomu že boli ochotný pochopiť a transformovať to čo sa dialo v ich  vnútri a v ich živote. Ukážkou toho sú životný príbehy Luise Hay, Brandom Bays alebo Clemensa Kubyho.  V neposlednej rade sa môžeme inšpirovať Anitou Moorjani, ktorej neuveriteľné uzdravenie bolo výsledkom hlbokého pochopenia a prijatia svojho životného príbehu.

Autor článku: Marian Greč

 

Doporučená literatúra  

Brandom Bays. Cesta. Praktický sprievodca k uzdraveniu vášho života a oslobodeniu seba samého.

Rudiger Dalke. Nemoc ako reč duše

Luise L. Hay. Miluj svoj život.

Clemens Kuby. Na ceste do susednej dimenzie

Bruce Lipton. Biologia viery- Ako uvolniť silu vedomia, hmoty a zázraku

Anita Moorjani. Zomrieť aby som mohla žiť. Moja cesta od rakoviny a klinickej smrti až po úplné vyliečenie.

 

 

 

Zoznam článkov