Slovensky sk
English en

 

Možnosti a využitie austrálskych kvetových esencií pri liečbe porúch príjmu potravy.

 

Existuje názor, že poruchy príjmu potravy sú voľbou životného štýlu. Opak je však pravdou a poruchy príjmu potravy sú v skutočnosti závažné a často smrteľné ochorenia.   Najrozšírenejšie formy porúch príjmu potravy sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatovité prejedanie.

Príčin ich vzniku je veľa a existuje množstvo faktorov , ktoré môžu vyvolať niektoré zo spomínaných porúch príjmu potravy. Veľký vplyv má napríklad reklama a masovokomunikačné prostriedky, ktoré nám prezentujú nereálne predstavy o tom,  ako by sme mali vyzerať, aby sme boli prijateľní.  

Ďalšie príčiny ochorenia môžu pochádzať z rodinného prostredia alebo blízkeho okolia a to pokiaľ sa v ňom kladie neprimeraný dôraz na skvelý fyzický vzhľad, nedostatočne prejavovanie náklonnosti alebo môže dochádzať k výsmechu spolužiakov či telesnému alebo sexuálnemu zneužívaniu. Potom sa veľmi ľahko spustí mechanizmus, ktorý v mnohých prípadoch vyústi v niektorú z porúch príjmu potravy.

Mojou ambíciou nie je v žiadnom prípade odborne sa vyjadrovať k samotným diagnózam. Ale keďže odborné články uvádzajú, že príčiny týchto ochorení vo väčšine prípadov pramenia v nespracovaných  emóciách, alebo deštrukčných mentálnych vzorcoch, rada by som predostrela možnosť, ako sa k týmto poruchám dá pristupovať alternatívnym spôsobom.

                             


                 

Kvetové esencie a ich liečivé účinky sú prastarou liečebnou metódou. Vo svojej podstate kvetové esencie dokážu svojimi energetickými vibráciami v človeku uvoľniť a preliečiť nespracované a potlačené emócie a strachy, ktoré stoja za našimi či už emocionálnymi, fyzickými, alebo  mentálnymi ťažkosťami. Taktiež nám pomáhajú uvoľňovať negatívne vzorce a presvedčenia, ktoré sú ukryté v hĺbkach nášho podvedomia.

V našich zemepisných šírkach sú asi najznámejšie Bachové kvetové esencie, ktoré vznikli v 30-tych rokoch minulého storočia. Austrálské kvetové esencie sú takou nadstavbou Bachových esencií a zaoberajú sa problémami človeka súčasnej doby. 

Podľa homeopata a objaviteľa práve austrálskych kvetových esencií Iana White toto sú niektoré  z nich, ktoré nám dokážu veľmi efektívne pomôcť práve pri liečbe porúch príjmu potravy.

Esencia ANGELSWORD-  pomáha človeku znovu nadobudnúť zdravé videnie vlastného tela.    (pomáha napríklad v situáciách, keď sa osoba trpiaca anorexiou pozerá na seba v zrkadle a pripadá si obézna, aj keď opak je pravdou). Pomáha zbaviť sa deštruktívnych hlasov vo vlastnej hlave a nadobudnúť objektívnejšie zhodnotenie vlastného zdravotného stavu.  

Esencia BILLY GOAT PLUM – pomáha prijať vlastné fyzické telo a prelieči, akékoľvek pocity zhnusenia a odporu z vlastného tela.

Esencia BUSH FUCHSIA- prehlbuje spojenie s vlastnou intuíciou, aby sme jasnejšie vedeli čo a kedy jesť.

Esencia CROWEA- na mentálnej úrovni pomáha zbaviť sa chronických starostí, upokojuje, balansuje a dokáže nás centrovať. Na fyzickej úrovni upravuje tráviaci systém tým, že reguluje kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku.

Esencie DAGGER HAKEA, MOUNTIN DEVIL, ROUGH BLUEBELL – pomáhajú spracovávať hnev namierený voči samej sebe, ktorý často ľudia trpiaci anorexiou, alebo bulímiou cítia.

Esencia FIVE CORNERS: pomáha so sebaprijatím a sebaláskou.

Esencia PAW PAW: umožňuje dostať do tela najväčšie možné množstvo živín.

                                                          


Austrálske esencie sú komplexný liečebný systém, ktorý obsahuje 69 esencii, ktoré všetky pracujú s rôznymi problémami. Spomínané esencie sú len malou „ochutnávkou“ celého systému.  Pri samotnej konzultácii sa tieto vo väčšine prípadov vytestujú pomocou kineziologické svalového testu, ktoré v danej chvíli môžu byť pre klienta najúčinnejšie. 

                                                           


Terapia Austrálskych kvetových esencií v žiadnom prípade nenahradzuje odbornú lekársku starostlivosť. Avšak skúsenosti klientov a terapeutov, vo viac ako 40 krajinách sveta, ukazujú že dokáže byť veľmi efektívnym pomocníkom pri  liečbe týchto ochorení.    

 

Viac informácii:      www.holos-terapie.sk,      

Kontakt:                 Bc. Bronislava Grečová

       0905 336 280         

       info@holos-terapie.sk 

Referencie:

Australian Bush Flower Essences , http://ausflowers.com.au/

Knihovna Anabell http://knihovna.anabell.cz/

The National Institute of Mental Health (NIMH) www.nimh.nih.gov

White I., (1991) Australian Bush Flower Essences Findhorn Press

White.I., ( 1999 ) Australian Bush Flower Healing Bush Biotherapies Pty Ltd.

 

Zoznam článkov